Träning

PU7A5745

TRÄNINGSPAKET

Inför Swedish League 2020 med Roslagshelg den 8-10 maj 2020

Som förberedelse inför tävlingarna 9-10 maj erbjuder OK Roslagen träning på närliggande området Helgö. Kartan är ritad av IA Lillstrand, som även har ritat kartan för Swedish League tävlingarna 9-10 maj. Träningarna i området sker i samråd med markägarna. De som tänker träna i området, måste meddela oss om när ni tänker träna.

Utsättning av kontrollmarkering 500 kronor

Utskrift av karta med definition och plastficka 60 kronor per styck

Vid behov av boende se under logi.

Vid frågor och bokning av träningspaket kontakta

Tommy Lindberg

070-2390704

arongustavlindberg@gmail.com