Lång 10 maj Inställt

Stora delar av tävlingsområdet har inte använts för orientering de senaste 40 åren. W21 och M21 klasserna har måttlig till kraftig kupering, god sikt och framkomlighet med både detaljrika och detaljfattiga områden. Elitklasserna har måttlig kupering och i övrigt liknande som W21 och M21.

Övriga klasser går i en småkuperad terräng med i stora delar mycket god sikt och framkomlighet. De längre banorna passerar dock ett område med något sämre framkomlighet. Både detaljrika och detaljfattiga områden förekommer.

De yngre ungdomsklasserna har kulturmark och stigar som ledstänger.