Medel 9 maj Inställt

Tävlingsområdet är helt nyritat och det har inte varit några orienteringstävlingar där de senaste 40 åren. Swedish League klasserna går i en måttligt kuperad terräng med många detaljrika höjder och berghällar. Det är mycket god sikt och framkomlighet. Stora delar tävlingsområdet betas årligen av kor. Övriga klasser har svagare kupering med i övrigt liknande terräng. De yngre ungdomsklasserna har stigar som ledstänger.